Zautomatyzuj Twoją pracę korzystając z Microsoft Flow

Aktualności

Dzięki tej aplikacji, mniej czasu możesz poświęcać na żmudną pracę administratora, a więcej na produktywne i interesujące zadania. Czy nie chciałbyś zautomatyzować powiadomień, alertów i zbierania danych?

Microsoft Flow umożliwia tworzenie własnych workflow opartych o łańcuch, powiązanych i następujących po sobie zdarzeń. Możesz oszczędzić sobie wykonywanie niektórych zadań i powierzyć swoją pracę tej aplikacji. Stwórz proste procesy, jak otrzymywanie powiadomień, gdy ktoś modyfikuje Twój plik w innym programie lub bardziej skomplikowany, jak workflow zawierający akceptacje, alerty i powiadomienia, oparte na analizie danych w czasie rzeczywistym.

Możesz utworzyć trzy główne typy workflow:

  • Zautomatyzowany: wyzwalany automatycznie przez zdarzenie, takie jak nadejście wiadomości e-mail lub zmiana pliku.
  • Przycisk: wyzwalany ręcznie przez naciśnięty przycisk.
  • Zaplanowane: działa o określonej godzinie, raz lub jako działanie cykliczne.

To bardzo proste, zadania w Microsoft Flow są wykonywane w jednej aplikacji, w odpowiedzi na polecenie zrealizowane za pomocą innej. Kolejne kroki są wykonywane, pod warunkiem realizacji określonego zadania we wcześniejszym etapie. Przykładowo – otrzymujesz maila, podłączona aplikacja nadaje sygnał, powiadamiając kolejną aplikację o tym, że coś takiego nastąpiło. Kolejne działanie jest wynikiem tego jaka była informacja zawarta w mailu. Jeżeli zostały spełnione założone przez Ciebie warunki, może to powodować otwarcie kolejnej aplikacji (zapis w bazie danych, przesłanie odpowiedzi).

Nie musisz sam tworzyć workfolw, w aplikacji istnieje biblioteka zapisanych szablonów, zaprojektowanych z myślą o konkretnych zadaniach (produktywność, sprzedaż, rozwój oprogramowania itp.). Szablony możesz łączyć z innymi aplikacjami, używać ich w dowolnych konfiguracjach, dzięki istniejącym pomiędzy nimi połączeniami.

Istnieje możliwość integracji z wieloma różnymi aplikacjami, w tym dla każdej aplikacji Microsoft z interfejsem SAAS (w tym GitHub), a także Dropbox, Gmail, MailChimp, Jira, Twitter, BaseCamp i wielu innych. Masz również złącza dla protokołów, takich jak FTP i RSS.

Microsoft Flow to usługa oparta na chmurze, która umożliwia użytkownikom tworzenie workflow w celu automatyzacji powtarzających się, czasochłonnych zadań. Co najważniejsze, możesz używać Microsoft Flow bez konieczności pisania kodu. Flow jest w pełni zintegrowany z Microsoft Teams i możesz łatwo uzyskać dostęp do Microsoft Flow bezpośrednio przez Microsoft Teams.

Przesyłanie danych odbywa się w bezpieczny sposób: informacje są chronione za pomocą szyfrowania oraz programów antywirusowych. Przepływy pracy można ustanowić między aplikacjami chmurowymi, ale także między lokalnymi a chmurowymi.

Microsoft Flow jest podobny do IFTTT, jednak nastawiony na biuro, a nie na IoT lub sprzęt.