Kontakt

Omega Enterprise
Services Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Tel. +48 22 393 69 96
Fax. +48 22 393 69 97
e-mail: kontakt@omega-es.pl
NIP: 701-06-79-385
Regon: 366959182

Formularz


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, w celu obsługi zapytań.
Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.

Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.

Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.

Omega Enterprise Services Sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671665, NIP: 701-06-79-385, REGON 366959182

Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

Niezależnie od tego, czego potrzebuje Twoja firma, jesteśmy gotowi do współpracy.

+48 22 393 69 96

Skontaktuj się