Rozwiązania Audiocodes

Jesteśmy certyfikowanym integratorem rozwiązań firmy AudioCodes.

Każde z rozwiązań możemy przetestować w Twoim środowisku. Dzięki temu poznasz jego właściwości i sposób pracy, więc przekonasz się, czy Ci odpowiada.

Rozwiązania AudioCodes pozwalają na
włączenie usług głosowych do infrastruktury informatycznej w formie cyfrowej i analogowej. Uchodzi to za jedno z największych wyzwań
w szeroko pojętym IT ze względu na zakres wymaganej wiedzy.

Zawsze zaczynamy od rozmowy z klientem, która dotyczy
z jednej strony jego oczekiwań, a z drugiej – systemów,
z którymi należy zintegrować usługi głosowe.

Rozwiązania AudioCodes wykorzystujemy do najróżniejszych celów. Dzięki nim między innymi zwiększamy możliwości Teams i Zooma, obsługujemy systemy hybrydowe, automatyzujemy standardowe odpowiedzi w centrach telefonicznych przez wprowadzenie botów głosowych czy rejestrujemy spotkania w formie wizualnej, głosowej i transkrypcji tekstu. To ostatnie umożliwia łatwe wyszukanie żądanej frazy.

Co otrzymujesz, zlecając nam
obsługę informatyczną?

  • Powierzenie obsługi informatycznej profesjonalistom

  • Wzrost wydajności i stabilności pracy

  • Dostęp do najnowszych technologii i zasobów wiedzy informatycznej

  • Zmniejszenie ryzyka poprzez zrzeczenie się części odpowiedzialności na rzecz outsourcera

  • Koncentrację firmy na realizacji celów biznesowych

  • Zwiększenie przychodów poprzez minimalizację kosztów operacyjnych

  • Niezawodnego partnera technologicznego

Masz
dodatkowe
pytania?

Skorzystaj z formularza