Inżynier Sieci IP/WAN

Miejsce pracy : Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

Zakres obowiązków:

 • Współudział w opracowywaniu założeń rozwoju infrastruktury sieciowej,
 • Projektowanie i instalacja rozwiązań sieciowych w zakresie switchingu, routingu i sieci bezprzewodowych,
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych i ich implementacja wg. zleconych zadań,
 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową (LAN/WAN/WLAN),
 • Czynny udział przy rozwoju i zwiększaniu wydajności sieci,
 • Udzielanie wsparcia technicznego i reagowanie na zgłoszenia
 • Prowadzenie dokumentacji technicznych,

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne (np. telekomunikacja, teleinformatyka lub pokrewne mile widziane)
 • Znajomość podstawowych technologii sieciowych,
 • Podstawowa wiedza z zakresu routingu w sieciach,
 • Wiedza nt. zagadnień bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w grupie,
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Poziom stanowiska zależny od umiejętności i doświadczenia,
 • Zatrudnienie w oparciu o B2B lub umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Szkolenia

Benefity:

 • dofinansowanie do zajęć sportowych,
 • prywatna opieka medyczna,
 • dofinansowanie nauki języków,
 • dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • ubezpieczenie na życie,
 • elastyczny czas pracy,
 • spotkania integracyjne,
 • firmowa drużyna sportowa,
 • parking dla pracowników,
 • program rekomendacji pracowników,
 • wolontariat pracowniczy,
 • inicjatywy dobroczynne,
 • służbowy laptop, telefon, samochód,
 • Dobra kawa i pozytywna energia

  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej

  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.