Administrator IT

Miejsce pracy: Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy

Omega Enterprise Services to połączenie wiedzy biznesowej oraz doświadczenia z najnowszymi technologiami.
Jako integrator ICT dostarczamy naszym Klientom oraz Partnerom Biznesowym najwyższej jakości usługi w zakresie rozwoju, zarządzania oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie utrzymania bezawaryjnego działania i rozwoju środowisk teleinformatycznych klientów zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie i rozwój środowisk teleinformatycznych zgodnie z naszymi standardami.
 • Administrację systemami (MS 365, Azure, Windows, Linux), platformami wirtualizacyjnymi (Hyper-V, VMware) oraz sprzętem sieciowym.
 • Monitorowanie infrastruktury i reagowanie na awarie.
 • Wsparcie techniczne dla naszych klientów oraz zespołów Support IT i Service Desk.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej i raportowanie.

Wymagania:

 • Solidna wiedza o sieciach (WAN, LAN, WIFI) i protokołach (TCP/IP, DNS).
 • Doświadczenie z MS Azure, serwerami Linux/Windows, systemami NMS (Zabbix, LibreNMS).
 • Umiejętność zarządzania środowiskami hostingowymi, kopiami zapasowymi i rozwiązaniami opartymi o PowerAutomate.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia i umiejętności.
 • Bogaty pakiet benefitów (Multisport, szkolenia, ubezpieczenie zdrowotne i na życie, dofinansowanie do nauki języków).
 • Elastyczne formy zatrudnienia (B2B/umowa o pracę).
 • Przyjazną atmosferę pracy, firmowe spotkania integracyjne i możliwość dołączenia do drużyny piłkarskiej.

  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej

  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.