Operator ServiceDesk

Miejsce pracy: Sękocin Nowy, Aleja Krakowska 61A

Zakres zadań:

 • Praca na I linii wsparcia ServiceDesk, głównie zdalna w trybie kolejkowania zgłoszeń;
 • Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń;
 • Przygotowywanie raportów zgłoszeń;
 • Kontakt z klientami;
 • Wsparcie pracowników działu;
 • Przekierowywanie zgłoszeń do II i III linii wykraczających poza kompetencję I linii;
 • Przygotowywanie i konfiguracja stacji roboczych wg wytycznych;
 • Dbałość o wysoką jakość obsługi klienta;
 • Bieżące wsparcie klientów w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych;
 • Monitorowanie parametrów pracy sieci i usług oraz reagowanie na występujące problemy;
 • Weryfikacja alarmów z systemów monitorowania sieci telekomunikacyjnych oraz nadzór nad ich rozwiązaniem;
 • Obsługa incydentów w aplikacjach oraz nadzór nad ich rozwiązaniem;
 • Rozwiązywanie prostych incydentów występujących w sieci IP oraz usługach;
 • Rozwiązywanie eskalowanych przez Dział Wsparcia Technicznego zgłoszeń;
 • Ogłaszanie prac planowych i serwisowych w systemach;
 • Wsparcie techników i inżynierów przy usuwaniu awarii;
 • Udział we wdrażaniu i eksploatacji systemów monitorowania sieci telekomunikacyjnych;
 • Współpraca z innymi pracownikami w ramach bieżących zadań;
 • Praca w trybie zmianowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (telekomunikacyjne, ITlub pokrewne mile widziane);
 • Doświadczenie w zakresie technicznej obsługi abonentów operatorów telekomunikacyjnych;
 • Znajomość technologii TCP/IP oraz systemów operacyjnych Microsoft;
 • Znajomość administracji urządzeniami sieciowymi (switch, router,);
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę z możliwością rozwoju;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Pracę w trybie zmianowym;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
 • Opiekę medyczną/ ubezpieczenie NNW;
 • Kartę multisport PLUS.

Benefity:

 • Dofinansowanie zajęć sportowych ( karta multisportPLUS, firmowa drużyna piłkarska);
 • Dofinansowanie nauki języków obcych;
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • Spotkania integracyjne („Firmowy Happy Hour”);
 • Parking dla pracowników.

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.