Operator ServiceDesk

Miejsce pracy: Sękocin Nowy, Aleja Krakowska 61A

Zakres zadań:

 • Kontrolowanie poprawności funkcjonowania oraz jakości świadczonych przez pracodawcę usług (praca z programami diagnostycznymi, monitorowanie statusu urządzeń).
 • Rejestrację i weryfikacja zgłoszeń. Przygotowywanie raportów zgłoszeń
 • Bieżące wsparcie klientów w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych na I linii wsparcia. Przekierowywanie zgłoszeń do II i III linii wykraczających poza kompetencję I linii.
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek w sieciach teleinformatycznych przy współpracy i na zlecenie działów technicznych z zachowaniem obowiązujących czasów reakcji zwanych Service Level Agreement (SLA).
 • Rozliczanie ekip wyjazdowych z wykonywanego zadania w ramach napraw oraz prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń teletechnicznych pracodawcy.
 • Dbałość o wysoką jakość obsługi klienta.
 • Niezwłoczne raportowanie do przełożonego incydentów i zgłaszanie ich do odpowiednich służb. Opracowywanie wniosków z incydentów
 • Współpraca z działami technicznymi Pracodawcy oraz spółek z grupy kapitałowej (wyjazdy)

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (telekomunikacyjne, IT lub pokrewne mile widziane);
 • Doświadczenie w zakresie technicznej obsługi abonentów operatorów telekomunikacyjnych;
 • Znajomość technologii TCP/IP oraz systemów operacyjnych Microsoft;
 • Znajomość administracji urządzeniami sieciowymi (switch, router,);
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę z możliwością rozwoju;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Pracę w trybie zmianowym;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
 • Opiekę medyczną/ ubezpieczenie NNW;
 • Kartę multisport PLUS.

Benefity:

 • Dofinansowanie zajęć sportowych ( karta multisportPLUS, firmowa drużyna piłkarska);
 • Dofinansowanie nauki języków obcych;
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • Spotkania integracyjne („Firmowy Happy Hour”);
 • Parking dla pracowników.

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.