Wirtualizacja sposobem na optymalizację i elastyczność infrastruktury IT.

Techblog

Technologia wirtualizacji systematycznie wkracza na pole nowych firm i infrastruktury IT. Jakie są komercyjne korzyści z ich używania na dużą skalę? W jakim stopniu wirtualizacja może zastąpić serwery dedykowane i systemy pamięci masowej?

IT to podstawa każdego nowoczesnego biznesu. Kolejne generacje aplikacji wspierają lub umożliwiają realizację coraz bardziej złożonych i skalowalnych zadań operacyjnych. Ich działania muszą odpowiadać potrzebom firmy i oczekiwaniom użytkowników, dlatego wymagają efektywnego zabezpieczenia w postaci elastycznej i skalowalnej infrastruktury IT.

Teraz rolą działu IT jest godzenie pozornie sprzecznych wymagań: zapewnienie zasobów niezbędnych do sprawnego działania aplikacji, dążenie do minimalizacji kosztów inwestycji i utrzymania IT oraz zachowanie elastyczności środowiska IT w zakresie zmieniających się potrzeb biznesowych. Sposobem na koordynację tych wymagań jest wirtualizacja.

 

Pełne wykorzystanie istniejących zasobów

Wirtualizacja pomaga efektywniej wykorzystywać sprzęt, który już posiadamy. Pozwala na swobodne korzystanie z funkcji serwera, ale w rzeczywistości eliminuje ograniczenia operacyjności pojedynczego komputera. Moc obliczeniowa oraz dysk i pamięć operacyjna serwera wirtualnego są częścią wspólnej puli zasobów zapewnianej przez wszystkie maszyny wirtualne.

Pozwala to wyeliminować sytuację, w której przeciążone serwery nie radzą sobie z obciążeniem narzucanym przez obecne aplikacje biznesowe, a pozostały sprzęt serwerowy jest wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu.

 

Pełne wykorzystanie istniejących zasobów

Wirtualizacja może pomóc w wydajniejszym korzystaniu ze sprzętu. Pozwala na swobodne korzystanie z funkcji serwera, ale w rzeczywistości eliminuje ograniczenie pojedynczego komputera. Moc obliczeniowa serwera wirtualnego, dysku i pamięci są częścią wspólnej puli zasobów zapewnianej przez wszystkie maszyny wirtualne.

Eliminuje to sytuację, w której przeciążone serwery nie radzą sobie z obciążeniem narzucanym przez obecne aplikacje biznesowe, a pozostały sprzęt serwerowy jest używany tylko w niewielkim stopniu.

 

Mniejsza nadmiarowość serwerów oznacza niższe koszty i mniej pracy

Stopień swobody w obsłudze infrastruktury pozwala na uwzględnienie puli zasobów sprzętowych, która dotychczas była wykorzystywana tylko na potrzeby stosunkowo krótkotrwałego, ale okresowo powtarzającego się wzrostu obciążenia. Utrzymując nadmiarowość sprzętową zgodnie z dobrymi praktykami, można zmniejszyć liczbę serwerów lub zwiększyć dostępność oraz w pełni wykorzystać rezerwy mocy dostępne na istniejących komputerach. Moc obliczeniową i pamięć można w dowolnym momencie przydzielić obciążeniom o najwyższym priorytecie biznesowym.

Dlatego najważniejsze usługi informatyczne zawsze mogą być realizowane z najwyższą wydajnością przy zachowaniu jak najlepszej wydajności pozostałych elementów środowiska aplikacyjnego firmy. Możliwe jest użycie mniej ważnych aplikacji. Ta metoda pozwala na maksymalne wykorzystanie funkcji urządzenia, co oznacza duże oszczędności kosztów.

 

Wirtualizacja obejmuje również stacje robocze, sieci i centra danych

Obecnie nie tylko serwery są zwirtualizowane. Technologia zwiększa również mobilność pracowników i upraszcza pracę administratorów. Wirtualizacja stacji roboczej oznacza, że ​​środowisko pracy niezależne od konkretnej stacji roboczej może podążać za pracownikami, a nie na odwrót. Jeśli potrzebujesz zachować poufność przetwarzania danych i odpowiednio je zabezpieczyć na wypadek awarii lokalnego komputera osobistego, to idea cienkiego klienta będzie nieoceniona.

 

Coraz popularniejsze stają się rozwiązania pozwalające na zwirtualizowaną warstwę sieciową. Wykorzystanie wirtualizacji na poziomie infrastruktury sieciowej pozwala na łatwą i elastyczną modyfikację parametrów infrastruktury oraz ich konfiguracji. Takie podejście jest podstawą do opracowania koncepcji centrum danych definiowanej programowo. Idea ta polega na wykorzystaniu wirtualizacji na poziomie całego centrum obliczeniowego i zbudowaniu wspólnego zestawu zasobów IT w oparciu o wszystkie serwery i sprzęt sieciowy, a następnie dowolne przydzielanie tych zasobów zgodnie z bieżącymi potrzebami. Ważna jest tutaj możliwość scentralizowania i uproszczenia procesu zarządzania różnymi warstwami wirtualizacji.

 

Kierunek standaryzacji, automatyzacji i samoobsługi

Wirtualizacja otwiera drogę do uproszczenia najbardziej czasochłonnych zadań zarządzania, co pozwala informatykom na większe zaangażowanie w zadania, które zwiększają rentowność organizacji. Pozwala w naturalny sposób zautomatyzować czynności związane z dostarczeniem niezbędnych zasobów informatycznych. Ten model funkcji IT ma na celu zapewnienie użytkownikom biznesowym jak najszerszej samoobsługi oraz zmniejszenie obciążenia obecnego serwera, pamięci masowej, sieci, a nawet bieżącej konfiguracji aplikacji zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Daje to więcej korzyści pod względem obniżenia kosztów i skrócenia czasu potrzebnego na zapewnienie użytkownikom niezbędnych narzędzi biznesowych. Wirtualizacja umożliwia również standaryzację sprzętu serwerowego. Rolę serwera dedykowanego może pełnić wielofunkcyjna maszyna wyposażona w odpowiednie oprogramowanie.

 

Wymierne zalety wirtualizacji

Wirtualizacji nie należy postrzegać jako rozwiązania, które pozwala całkowicie zrezygnować z fizycznego sprzętu. Tradycyjna infrastruktura, taka jak serwery, urządzenia pamięci masowej i sprzęt sieciowy stała się i będzie podstawą każdej lokalnej infrastruktury IT. Wirtualizacja stała się kolejną warstwą środowiska IT, pozwalając w pełni wykorzystać potencjał istniejących rozwiązań i poprawić wydajność całego środowiska IT bez konieczności zakupu dodatkowych serwerów. Ponadto infrastruktura IT staje się coraz bardziej elastyczna, łatwa do zmiany, a koszty utrzymania sprzętu są niższe.

Tags: , , , , , , ,