5 głównych zalet audytów bezpieczeństwa IT

Techblog

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa pomoże określić potrzeby firmy w zakresie ochrony informacji. Procedury kontrolne obejmują wiele czynności wykonywanych podczas weryfikacji systemu i dokumentacji – procedury, strategie, instrukcje, przeglądy, dzienniki zdarzeń i analizy. Ten artykuł odpowie na pytanie – jakie korzyści możemy odnieść z audytu bezpieczeństwa?

 

Zazwyczaj przeprowadzany audyt obejmuje zgodność z regulacjami, sprawdzenie poziomu ochrony organizacji przed podatnościami oraz metod zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zweryfikować należy również zasady zarządzania użytkownikami, częstotliwość aktualizacji oprogramowania, zakres szkolenia pracowników, architekturę bezpieczeństwa sieci i wiele innych czynników. Wszystkie te aspekty odgrywają ważną rolę i przekładają się na ochronę organizacji korzystających z technologii cyfrowej.

 

Ważne jest nie tylko przeprowadzanie audytów, ale także przeprowadzanie audytów w określonych odstępach czasu. Regularne audyty pomogą odkryć nowe luki w zabezpieczeniach i niezamierzone konsekwencje zmian organizacyjnych. Ponadto wiele branż, w których obowiązują surowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej i finansów, wymaga systematycznych audytów bezpieczeństwa. Regularne audyty pozwalają zweryfikować skuteczność wdrożonych polityk bezpieczeństwa.

 

Oto niektóre z najważniejszych korzyści wynikających z przeprowadzania audytu bezpieczeństwa:

 

Audyt pozwala obniżyć koszty operacyjne Twojej firmy

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, ta zasada dotyczy nie tylko narkotyków, ale także bezpieczeństwa. Audyt w pierwszej kolejności pozwala wykryć luki w ochronie danych i zapobiegać potencjalnym incydentom. O wiele taniej jest oprzeć się problemom, takim jak oprogramowanie ransomware lub wyciek danych, niż je usunąć. Według najnowszego raportu Juniper Research1, koszt naruszenia danych wzrośnie z 3 bilionów dolarów rocznie w 2019 roku do ponad 5 bilionów dolarów w 2024 roku. Oznacza to średni roczny wzrost kosztów incydentów bezpieczeństwa aż o 11%.

 

Zdaniem analityków konsekwencją incydentów związanych z zaniedbaniami w dziedzinie bezpieczeństwa będą wyższe kary nakładane przez urząd oraz ograniczenia możliwości działania firmy, w tym: mniejsza sprzedaż i konieczność naprawy szkód.

 

Zmniejsz ryzyko

Ocena ryzyka pomaga zidentyfikować, ocenić i uszeregować ryzyka organizacji. Audyt bezpieczeństwa to metoda sprawdzania jakości bezpieczeństwa firmy w oparciu o określone standardy ochrony informacji określone przez przepisy prawa i standardy branżowe.

 

Zmniejsz podatność na ataki

Oceny podatności ujawniły słabości procedur i systemów bezpieczeństwa oraz jakości kontroli wewnętrznej. Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa analizują słabe punkty, które można wykorzystać do osłabienia bezpieczeństwa danych. Oprogramowanie narzędziowe, które skanuje system pod kątem luk w zabezpieczeniach i testuje podatności całej sieci, pomaga znaleźć luki w zabezpieczeniach.

 

Sprawdź słabości w obronie poprzez testy penetracyjne

Szczególnie ważnym elementem audytu jest tzw. Test penetracyjny, który eksperymentalnie wykazał dotychczasową słabość systemu ochrony informacji. Test jest wykonywany przez eksperta działającego w charakterze „hakera”, którego celem jest próba włamania do systemu bezpieczeństwa. Testerzy penetracji (glutaran) wykorzystują najnowsze metody hakerskie do ujawnienia wszystkich słabych punktów technologii stosowanej w przedsiębiorstwie. W tym: chmura, platforma mobilna i system operacyjny.

Istnieją różne rodzaje testów penetracyjnych. Na przykład wewnętrzne testy penetracyjne koncentrują się na systemach wewnętrznych, podczas gdy zewnętrzne testy penetracyjne koncentrują się na publicznie dostępnych zasobach. Warte rozważenia są również mieszane testy penetracyjne (wewnętrzne i zewnętrzne). Usługa audytu świadczona jest przez operatorów telekomunikacyjnych, takich jak T-Mobile. Dostarczone testy obejmują: testy infrastruktury, aplikacji i penetracji sieci zgodnie z uznanymi najlepszymi praktykami na rynku oraz symulowane ataki sieciowe w imieniu klienta. Jednocześnie operatorzy świadczą również usługi doradcze w zakresie architektury systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym testy porównawcze różnych technologii oraz ocenę produktów dostawców.

W przypadku wystąpienia incydentu w organizacji należy jak najszybciej zweryfikować, które elementy systemu bezpieczeństwa zostały zignorowane. W takim przypadku T-Mobile zapewnia analizę postów, analizę złośliwego oprogramowania i badania śledzące, aby pomóc zidentyfikować złośliwy kod i zebrać dowody. Operator udostępnia dedykowane laboratorium do identyfikacji luk w urządzeniach IoT.

 

Zapewnij zgodność z prawem i standardami branżowymi

W przypadku firm, które muszą przestrzegać określonych przepisów, należy przeprowadzić audyty zgodności. Dotyczy to firm z branży finansowej czy medycznej.

 

Celem tego typu weryfikacji jest zwykle wykazanie, że organizacja spełnia wymogi formalne prawa, które są niezbędne dla jej działalności branżowej. Firmy, które nie przeprowadzą kontroli zgodności, będą narażone na kary finansowe i postępowania sądowe, nawet mające na celu cofnięcie licencji. Dla klientów korzystających z usług firmy dbających o odpowiednie standardy bezpieczeństwa bardzo ważna jest zgodność z prawem i standardami branżowymi. Przeprowadzaj audyty zgodności ze standardami za pomocą następujących metod: RODO, PCI DSS, ISO 27001 T mobile.

W przypadku firm audytorskich warto zwrócić uwagę na możliwości analityków bezpieczeństwa i testerów penetracji. Powinni nie tylko posiadać doświadczenie, ale także potwierdzać swoją wiedzę certyfikatami gwarantującymi profesjonalizm i najwyższą jakość usług, takich jak CISSP, CompTIA, CISM, CRISC, GCFA, CSSLP, CISA, CEH, OCP i OSCE.

 

Podsumowanie

Przyjrzyjmy się najważniejszym korzyściom płynącym z audytów bezpieczeństwa:

 

– Zapobieganie problemom, takim jak oprogramowanie ransomware i wyciek danych, jest tańsze niż ich usuwanie. Według najnowszego raportu Juniper Research, do 2024 r. Koszt naruszenia danych wzrośnie z 3 bilionów dolarów rocznie do ponad 5 bilionów dolarów.

– Ocena ryzyka pomaga zidentyfikować, ocenić i uszeregować ryzyka organizacji. Audyt bezpieczeństwa to metoda oceny firmy w oparciu o określone standardy bezpieczeństwa.

– Audyty bezpieczeństwa identyfikują słabe punkty, które mogą zostać wykorzystane do spowodowania naruszenia bezpieczeństwa. Podczas testu podatności zespół IT lub zewnętrzni eksperci sprawdzą i określą, które wady systemu można wykorzystać do przeprowadzenia ataku.

– Testy penetracyjne pozwalają eksperymentalnie pokazać aktualne słabości systemu bezpieczeństwa. Test jest wykonywany przez eksperta działającego w charakterze „hakera”, którego celem jest próba złamania zabezpieczeń włamań do systemu bezpieczeństwa.

– W przypadku firm, które muszą przestrzegać określonych przepisów, należy przeprowadzić audyty zgodności. Celem weryfikacji jest wykazanie, że organizacja spełnia standardy wymagane w jej działalności branżowej.

Tags: , , ,