IT Relocation

Przenosimy całe serwerownie, sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę sieciową.

Realizujemy przeprowadzki szybko
i bezproblemowo.

Nasi specjaliści bezpiecznie transportują wartościowe urządzenia oraz sprzęt. Oferujemy również odłączanie, podłączanie i uruchomienie wszytskich urządzeń.

Kiedy przenosimy Twoją infrastrukturę informatyczną, zapewniamy Ci bezpieczeństwo. Dlatego każdy przeprowadzany element ubezpieczamy. W najbardziej rozbudowanej opcji relokacji Twoim pracownikom pozostaje tylko włączyć skonfigurowane komputery
w nowym biurze.

Jakie korzyści daje Ci wybór naszych przeprowadzek IT?

  • Umiejętny demontaż, transport i montaż na miejscu wszystkich elementów infrastruktury
  • Brak przestojów w działaniu firmy, jeśli jest taka potrzeba
  • Konfiguracja sprzętu w nowym miejscu

Co otrzymujesz, zlecając nam
obsługę informatyczną?

  • Powierzenie obsługi informatycznej profesjonalistom

  • Wzrost wydajności i stabilności pracy

  • Dostęp do najnowszych technologii i zasobów wiedzy informatycznej

  • Zmniejszenie ryzyka poprzez zrzeczenie się części odpowiedzialności na rzecz outsourcera

  • Koncentrację firmy na realizacji celów biznesowych

  • Zwiększenie przychodów poprzez minimalizację kosztów operacyjnych

  • Niezawodnego partnera technologicznego

Masz
dodatkowe
pytania?

Skorzystaj z formularza