Audyt

Ocenimy bezpieczeństwo
i podatność Twoich systemów, wykrywając ich słabości i niezgodności.

Na życzenie przeprowadzimy audyt Twoich systemów teleinformatycznych. W raporcie zawrzemy informacje o bezpieczeństwie Twojego systemu uwzględniające jego podatność na ataki, słabości i niezgodności oraz zalecenia naszych ekspertów oparte na najlepszych praktykach międzynarodowych.

Oferujemy następujące rodzaje audytu:

Audyt rozwiązań głosowych – jego celem jest sprawdzenie, czy Twoja infrastruktura pozwala przejść na komunikację głosową za pośrednictwem złącza internetowego (VOIP – Voice over IP). Polega na zbadaniu szybkości przesyłu pakietów przychodzących i wychodzących.

Audyt sieci – jego celem jest przygotowanie wdrożenia, by zminimalizować jego koszty lub optymalizacja działania istniejącej sieci. W pierwszym przypadku w raporcie znajduje się propozycja instalacji punktów dostępowych zapewniająca optymalne pokrycie przestrzeni, proponowane rozmieszczenie urządzeń i tras okablowania oraz rozwiązania służące zabezpieczeniu infrastruktury. W przypadku istniejącej sieci audyt obejmuje analizę podatności na zakłócenia, obciążenia i bezpieczeństwo wraz z zaleceniami dotyczącymi rozwiązania zauważonych problemów.

Audyt IT – jego celem jest analiza i ocena systemów informatycznych, infrastruktury sieciowej oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych. Celem jest sprawdzenie stosunku wdrożonych rozwiązań do obowiązujących standardów zabezpieczeń, a także identyfikacja zagrożeń i potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Co otrzymujesz, zlecając nam
obsługę informatyczną?

  • Powierzenie obsługi informatycznej profesjonalistom

  • Wzrost wydajności i stabilności pracy

  • Dostęp do najnowszych technologii i zasobów wiedzy Informatycznej

  • Zmniejszenie ryzyka poprzez zrzeczenie się części odpowiedzialności na rzecz outsourcera

  • Koncentrację firmy na realizację celów biznesowych

  • Zwiększenie przychodów poprzez minimalizację kosztów operacyjnych

  • Niezawodnego partnera technologicznego

Masz
dodatkowe
pytania?

Skorzystaj z formularza