Integracja systemów IT

Twój biznes powinien opierać się na odpowiednim działaniu i bezpieczeństwie infrastruktury. Począwszy od kreacji, projektu i zbudowania infrastruktury dla klientów staramy się dobrać najlepsze rozwiązania powodujące integrację systemów informatycznych. Chcemy aby nasz wybór pomógł Klientom zapewnić najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o wydajność i bezpieczeństwo. Od wielu lat Omega Enterprise Services specjalizuje się w bardzo wymagających projektach. Nie oznacza to, że czasami małe na pozór błahe potrzeby klientów nie są równie ważne. Inwestujemy w ciągły rozwój naszych inżynierów aby nasi klienci czuli profesjonalizm.
Profesjonalnie przygotowana i zabezpieczona infrastruktura IT to podstawa każdego biznesu.

Wirtualizacja

Elastyczność w nowoczesnym środowisku IT wymaga wirtualizacji. Wirtualizacja polega na utworzeniu symulowanego (wirtualnego) środowiska komputerowego, które stanowi przeciwieństwo środowiska fizycznego. Wirtualizacja często obejmuje wygenerowane komputerowo wersje sprzętu, systemów operacyjnych, urządzeń magazynujących itp.  Maszyny wirtualne mogą niezależnie wchodzić w interakcje. Mogą mieć też zainstalowane różne systemy operacyjne i aplikacje, ale współużytkować zasoby jednego komputera-hosta.

Wirtualizacja umożliwia utworzenie wielu zasobów na bazie jednego komputera lub serwera. W ten sposób poprawia skalowalność i zapewnia obsługę większej liczby obciążeń, a jednocześnie zmniejsza liczbę wymaganych serwerów, ilość zużywanej energii, koszty infrastruktury i nakład prac konserwacyjnych.

Na bieżąco monitorujemy środowiska naszych Klientów – zapewnia to natychmiastową reakcję w przypadku awarii lub jej usunięcie zanim awarię zgłosi Klient.

Poznaj zalety wirtualizacji:

  • efektywne wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, utworzonych na bazie jednego serwera lub komputera,
  • optymalizacja kosztów infrastruktury,
  • optymalizacja kosztów prac konserwacyjnych,
  • zwiększenie elastyczności sieci,
  • mniejsza liczna niezbędnych serwerów.

Backup i Disaster recovery

Backup – W najbardziej uproszczonym ujęciu jest to kopia danych z pamięci jednego urządzenia zapisana na innym nośniku. Jego głównym celem jest odtworzenie plików i informacji w przypadku ich utraty w wyniku awarii, kradzieży czy przypadkowego usunięcia. Dodatkową zaletą backupu jest możliwość dostępu do wcześniejszych wersji plików.

Kopię bezpieczeństwa danych można zrobić “ręcznie” jeżeli obejmuje ona niewielką ilość plików i jest wykonywana sporadycznie. Inne podejście powinny natomiast stosować firmy i instytucje, które tworzą i gromadzą wiele ważnych danych – zarówno z punktu widzenia działalności firmy, jak i przepisów prawa, takich jak RODO. W ich przypadku konieczne jest stosowanie bardziej zaawansowanych narzędzi do backupu, które automatyzują ten proces i pozwalają na szybsze i bardziej efektywne tworzenie kopii plików. Profesjonalne systemy do backupu są najczęściej stosowane w środowiskach serwerowych. Zgodnie z ustalonym harmonogramem oprogramowanie automatycznie tworzy kopie danych na zewnętrznych nośnikach.

 

Disaster recovery – Utrata ciągłości działania to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, które towarzyszą nowoczesnym przedsiębiorstwom. Każda przerwa w funkcjonowaniu Twojej firmy i w kontaktach z klientami może narazić przedsiębiorstwo na duże straty. Disaster Recovery Center to podstawowe zabezpieczenie IT każdej dużej organizacji.  Prawidłowo wdrożone DRC pozwala na normalną pracę firmy w sytuacji, gdy Twoje kluczowe systemy będą niedostępne. Nasi specjaliści pomogą Ci w wyborze i wdrożeniu najlepszego dla Twojej firmy rozwiązania. Już dziś możesz zabezpieczyć się przed potencjalna awarią.