Instalacje niskoprądowe

Obiekty zwane często obiektami niskonapięciowymi lub telekomunikacyjnymi służą głównie do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i personelu. Ich zadaniem jest także usprawnianie i doskonalenie funkcji poszczególnych systemów.

Budowa okablowania strukturalnego LAN

Nasza firma zajmuje się kompleksową usługą budowy i zabezpieczenia sieci komputerowych.

Jesteś zainteresowany? Napisz!

kontakt@omega-es.pl

Budowa okablowania światłowodowego

Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji.

 

Dowiedz się więcej:

kontakt@omega-es.pl

Pomiary oraz certyfikacja sieci

Rozpowszechnianie standardu przesyłu specjalizowanego sygnału jakim jest Ethernet., spowodowane jest wzrastającym zapotrzebowaniem na dostarczanie i łączenie usług informatycznych. Rozwój tego standardu, wdrożenie metod kontroli jego jakości (QoS) wymusiło prowadzenie jego analizy i pomiaru.

Nasi specjaliści wykorzystują platformy EXFO FTB-1Pro z modułami pomiarowymi NetBlazer FTB-870v2.

System kontroli dostępu

Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

Skontaktuj się

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Telewizja przemysłowa określana inaczej jako telewizja CCTV funkcjonuje współcześnie jako krytyczny element budowania systemu nadzorowania bezpieczeństwa danego obiektu. Obecnie monitoring taki wykorzystywany jest w wielu obiektach, począwszy od od małych obiektów takich jak domy prywatne, osiedla oraz sklepy dużo powierzchniowe oraz te małe.

Kluczową rolą jest wsparcie w ochronie  obiektów oraz osób, które w nich przebywają.

Stosowanie poszczególnych technologii systemu CCTV pozwalają w dużym stopniu uniknąć, a nawet wykluczyć niepożądane zdarzenia oraz istotnie wpływa na ochronę mienia oraz zdrowia.