Junior Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Omega Enterprise Services to połączenie wiedzy biznesowej oraz doświadczenia z najnowszymi technologiami.
Jako integrator ICT dostarczamy naszym Klientom oraz Partnerom Biznesowym najwyższej jakości usługi w zakresie rozwoju, zarządzania oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej.

 

 

Zakres obowiązków:

 • Analizowanie i identyfikowanie potrzeb biznesowych.
 • Tworzenie analiz przedwdrożeniowych.
 • Wsparcie działu developerów.
 • Obsługa zgłoszeń i analiza błędów od Klientów.
 • Pomoc w zarządzaniu danymi niezbędnymi do działania aplikacji.
 • Tworzenie i ciągła aktualizacja dokumentacji związanej z wdrożonymi/zmienionymi aplikacjami.
 • Pomoc w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań w ścisłej współpracy z innymi członkami zespołu.
 • Przygotowanie scenariuszy testowych i przeprowadzanie testów zmian w narzędziu z użytkownikami systemu przy podnoszeniu wersji systemu, zarówno wewnętrznie jak i u zewnętrznych Klientów.

 

Nasze wymagania:

 • Dobra znajomość narzędzia Excel.
 • Zdolności analityczne, dokładność.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Precyzyjna komunikacja z ludźmi.
 • Odpowiedzialność za zleconą prace.
 • Umiejętność pracy pod presją.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2).
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku.

 

Oferujemy:

 • Pracę w oparciu o umowę B2B lub umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98 (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.