Dyrektor IT

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie Zespołem odpowiedzialnym za wszystkie aspekty funkcjonowania infrastruktury i usług chmurowych
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury organizacji oraz obsługiwanych klientów
 • Zapewnienie rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej
 • Tworzenie, utrzymanie i realizacja strategii Spółki
 • Zapewnienie wsparcia kompetencyjnego i technologicznego dla realizowanych projektów
 • Zarządzanie relacjami, partnerami oraz zewnętrznymi dostawcami rozwiązań i usług
 • Planowanie, realizacja i kontrola realizacji budżetu Zespołu oraz realizowanych przedsięwzięć;
 • Optymalizacja kosztów
 • Wyznaczanie wymagań dla nowych produktów i usług
 • Inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój biznesu oraz wsparcie w procesie sprzedażowym
 • Nadzór nad planem zatrudnienia i rozwoju podległego Zespołu
 • Zarządzanie środowiskiem Microsoft oraz usługami chmurowymi

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołami IT związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT
 • Bardzo dobra znajomość środowiska M365
 • Umiejętność zarządzania środowiskiem Office365 i Azure
 • Umiejętność migracji środowisk Exchange do Office365
 • Bardzo dobra znajomość środowisk Microsoft
 • Wysokie zdolności komunikacyjne, nastawienie na współpracę
 • Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim

Oferujemy:

 • Pracę w oparciu o umowę B2B lub umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport

  Wgraj CV

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
  Klauzula informacyjna
  Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
  ×

  Klauzula informacyjna

  Przyjmuję do wiadomości, że :
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
  - dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  - przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
  - przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
  w sposób zautomatyzowany

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.