Zarząd spółki

Daniel Bednarz

Prezes Zarządu

Adam Wdowiak

Członek Zarządu

Gregory Geris

Członek Zarządu

Poznaj nasz zespół

Maciej Zboiński

Business Development Manager

Marcin Smagieł

Dyrektor Działu ds. Wsparcia Technicznego

Bartosz Gościak

Dyrektor ds. Technologii
Dział Komunikacji