Zarząd spółki

Daniel Bednarz

Prezes Zarządu

Adam Wdowiak

Członek Zarządu

Gregory Geris

Członek Zarządu

Poznaj nasz zespół

Emilia Strzemecka

Młodszy Specjalista ds. Marketingu

Maciej Zboiński

Business Development Manager

Jarek Buszyński

Dyrektor Działu ds. Integracji Usług Chmurowych

Marcin Smagieł

Dyrektor Działu ds. Wsparcia Technicznego

Tomasz Mikuła

Dyrektor Działu ds. Integracji Usług Głosowych

Bartosz Gościak

Dyrektor Działu ds. Integracji Usług Internetowych