Junior Business Intelligence Specialist

Miejsce pracy : Warszawa

Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należy:

 • wprowadzanie, modyfikacja i kontrola danych w systemie bilingowym
 • czuwanie nad prawidłowym wystawieniem dokumentów rozliczeniowych
 • przygotowywanie zestawień, analiz i raportów bilingowych
 • obsługa systemu CRM
 • współpraca z innymi działami firmy

Od Kandydatów wymagamy znajomości:

 • dobrej obsługi komputera i pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy
 • dobrej organizacji czasu pracy i zaangażowania w powierzone zadania
 • dbałości o szczegóły i rzetelności
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia nowych kompetencji zawodowych
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę multisport
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie zlokalizowanym w budynku biurowym klasy A w centrum Warszawy.

Aplikuj

Wgraj CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98 (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
Klauzula informacyjna
Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości, że :
- Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
- administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
- dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.