Backend Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku należy:

 • Tworzenie i rozwój aplikacji internetowych,
 • Rozwój i dbanie o aktualnie funkcjonujące w firmie aplikacje,
 • Dbałość o wysoką jakość kodu,
 • Tworzenie dokumentacji,
 • Współpraca z innymi członkami zespołu oraz podwykonawcami,
 • Rozwój aplikacji webowych w metodologii Agile,
 • Testowanie nowych technologii do dalszego wykorzystania,
 • Dzielenie się wiedzą i nowymi pomysłami z zespołem,
 • Aktywny udział w tworzeniu nowych rozwiązań dla opracowanej aplikacji,
 • Tworzenie kodu i bibliotek do wykorzystania w przyszłości,
 • Optymalizacja aplikacji pod kątem szybkości i skalowalności,
 • Stała współpraca z innymi członkami zespołu,

Od Kandydatów oczekujemy znajomości:

 • Języka Ruby wraz z frameworkiem Ruby on Rails,
 • Systemu kontroli wersji GIT,
 • Baz danych ( PostgreSQL, MYSQL),
 • Oprogramowania Redis,
 • Elasticsearch,

Mile widziane umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe techniczne bądź studenci ostatnich dwóch lat studiów,
 • Zaangażowanie, dążenie do realizacji powierzonych zadań,
 • RSpec,
 • Linux,
 • Docker,
 • Sidekiq,
 • Nginx,
 • PHP,
 • Javascript,
 • js,

Oferujemy:

 • Pracę w zgranym zespole profesjonalistów w dynamicznie rozwijającej się Firmie,
 • Możliwość zdobycia nowych kompetencji i rozwoju zawodowego,
 • Dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych,
 • Udział w projektach krajowych i międzynarodowych,
 • Pakiety medyczne i sportowe,
 • Stałe wynagrodzenie i atrakcyjną premię,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • Dobrą lokalizację w centrum Warszawy,

Aplikuj

Wgraj CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98 (Spółka) moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
Klauzula informacyjna
Przyjmuję do wiadomości, że : - Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości, że :
- Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
- administratorem moich danych osobowych jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: odo@omega-es.pl
- dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Spółka będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez Spółkę usuwane;
- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- moje dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wszystkie aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, przyjmuję również do wiadomości, że aplikacje zawierające dane nie wymagane w procesie rekrutacyjnym i nie związane z wymaganiami na stanowisko w tym wrażliwe, będą usuwane i nie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.